„Fülöpjakabért” kitüntetés

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alapításról és adományozásról a következő rendeletet alkotta:

„Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak, akik a helyi közösség szolgálatában, a község jó hírnevének öregbítésében, fejlődésének elősegítésében, valamint a nevelés oktatás, az egészségügy és szociális ellátás, a közszolgálat, a sport, a művészetek terén kimagasló és példamutató tevékenységet fejtettek ki a „Fülöpjakabért” kitüntetést alapítja A „Fülöpjakabért” kitüntetés adományozható azoknak az élő vagy holt állampolgároknak akik a község fejlődése érdekében kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a község értéket növelő, maradandó eredményeket értek el, továbbá azoknak a közösségeknek, társadalmi és gazdasági szervezeteknek amelyek tevékenységükkel kiemelkedő módon hozzájárultak a község szellemi és anyagi gyarapodáshoz, tekintélyének növeléséhez.”

Fülöpjakab, 2000. június 22.

 

Kitüntetettek:

2000. Kovács Dezsőné Sahin Tóth Klára – Kossuth díjas pedagógus

151/2000. Kt.sz. határozata
Az önkormányzat képviselő-testülete Fülöpjakabért kitüntetést adományoz Kovács Dezsőné Sahin-Tóth Klára /szül. 1914-ben Kiskunfélegyházán/, Kossuth-díjas pedagógus, tankönyvszerkesztőnek az 1930-40- es években Fülöpjakab ifjúságáért tett kiemelkedő oktatási és katolikus erkölcsi alapon végzett hazafias nevelési munkájáért.

2000. Gyöngyösi Jakab István - plébános (poszthumusz)

152/2000. Kt.sz. határozata
Az önkormányzat képviselő-testülete Fülöpjakabért kitüntetést adományoz néhai Gyöngyösi Jakab István /szül. 1914-ben Majsajakabszálláson, meghalt 1983-ban Izsákon/ Plébános Úrnak kiemelkedő papi, hitoktatási munkájáért, valamint a zavaros politikai időszakban tanúsított sziklaszilárd emberi tartásáért, mellyel Fülöpjakab lakosságának hitet, erőt, kitartást adott a kor elviselésére.

2003. Szálteleki János - plébános

186/2003. Kt.sz. határozata
Az önkormányzat képviselő-testülete- hivatkozással a kitüntetés alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 12/2000. (06.22.) Ök.sz. rendelet 2. § (1) bekezdésére – Fülöpjakabért kitüntetést adományoz Szálteleki János Plébános Úrnak. A Plébános Úr 1979. óta teljesít szolgálatot községünkben. Az azóta eltelt közel negyedszázad alatt hivatástudatával, becsületességével, a község szellemi életében betöltött kiemelkedő tevékenységével példát mutatott településünk hívő és nem hívő polgárai számára egyaránt. Szolgálata során mindig odaadással, a község érdekében munkálkodott. Mindezekre figyelemmel a képviselő-testület 80. születésnapja alkalmából a fenti kitüntetéssel ismeri el munkásságát és egyben fejezi ki köszönetét.

2004. Alfa '94 Szabadidős Klub

183/2004. Kt.sz. határozata
Az önkormányzat képviselő-testülete „Fülöpjakabért” kitüntetésben részesíti az Alfa ’94. Szabadidős Klubot a település kulturális életéért, benne a néphagyomány ápolása terén kifejtett kiemelkedő 10 éves munkája elismeréseként.

2004. Csatári Bálint

182/2004. Kt.sz. határozata
Az önkormányzat képviselő-testülete „Fülöpjakabért” kitüntetésben részesíti Csatári Bálintot, az Alföldi falukutatás terén végzett – és Fülöpjakab érdekében is kifejtett – tudományos tevékenysége elismeréseként.


2006. Kossey Géza -  tanító

188/2006. Kt.sz. határozata
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kossey Géza tanítónak Fülöpjakab ifjúságáért 33 éven át példaértékűen végzett oktató-nevelő munkájáért „Fülöpjakabért” kitüntetést adományozza.


2009. Dr. Jakab Tibor

95/2009. Kt.számú határozata
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Jakab Tibor háziorvosnak, a község egészségügyéért hosszú ideje odaadással és nagy precizitással végzett munkája elismeréseként „Fülöpjakabért” kitüntetést adományoz.


2009. Nemcsok Imréné

96/2009. Kt.számú határozata
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemcsok Imréné nyugalmazott pedagógusnak, a fülöpjakabi ifjúságért több évtizeden át végzett áldozatos munkájáért
„Fülöpjakabért” kitüntetést adományoz.


2014. Őszidő Nyugdíjas Klub

48/2014. (VI.24.) ÖH
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Őszidő Nyugdíjas Klubot a 25 éve tartó példaadó közösségépítő munkájukért, a községi hagyományápolásban, átadásban való önzetlen közreműködésükért „Fülöpjakabért” kitüntetési díjban részesíti.


2014. Csáki Béla - polgármester

49/2014. (VI.24.) ÖH
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csáki Béla polgármestert a település fejlődéséért, negyedszázadon át végzett önzetlen szolgálatáért
„Fülöpjakabért” kitüntetési díjban részesíti.


2016. Szénási Zoltánné  

57/2016. (IX.20.) ÖH
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szénási Zoltánnét Fülöpjakab település kulturális tevékenységéért, a hagyományőrző Szüreti Felvonulás lebonyolításáért, szervezéséért, a több, mint 20 éves színvonalas és önzetlen munkájáért „Fülöpjakabért” kitüntetési díjban részesíti.


2017. GYÖNGYÖSI  SÁNDOR

48/2017. (VI.22.) ÖH
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyöngyösi Sándor, 6116, Fülöpjakab, Tanya 628. szám alatti lakost a Ganoderma Bio körülmények közötti termesztésének technológiai megvalósításáért, Fülöpjakab hírnevének öregbítéséért, a település közösségi életének támogatásáért „Fülöpjakabért” kitüntetésben részesíti.

Kiemelt hírek