Fülöpjakabi Napsugár Óvoda

 

 

 

 

Az óvoda története

1974. szeptemberében megnyitotta kapuit a gyermekek előtt a fülöpjakabi óvoda.

Idézet a korabeli lapokbólPetőfi Népe 1974. szeptember 22.

„ Átadták az ország első tanyai óvodáját Fülöpjakabon..

Tegnap délelőtt adták át ünnepélyesen a Kunszálláshoz tartozó tanyai központban a helyi termelőszövetkezet és a községi tanács összefogásából született gyermekintézményt.

A szövetkezet adta hozzá az épületet és dolgozói végezték el az átalakítást 30 nap alatt. A Május 1. és Kandó Kálmán szocialista brigád készítette társadalmi munkában az udvaron elhelyezett hintákat, és kommunista szombatjukon végzett munkájuk béréből vásároltak rádiót, lemezjátszót az óvodának. A település lakossága ugyancsak segített az épület s a környezet rendbetételében.”

Képes Újság 1976. május 25.

„ Új ösvény a tanyákról

A fülöpjakabi Alkotmány tsz-nek is érdekében állt, hogy a tanyaközpontban egyik üzemépületét alakítsa át óvodának. Az ország első tanyai óvodájában csaknem 30 kisgyermek jutott barátságos otthonhoz.”

Az átadás után megkezdődött az élet az óvodában. Vassné Ilonka néni óvónő és Szabó Józsefné dajka igazgatta a kis apróságok életét. Közben az udvarrendezés is megtörtént. Dr. Csőke András kezdeményezésére parkosították azt. A fák a mai napig élnek, s adnak árnyékot a ma óvodásainak is. Kovács Imréné kerékpárral hozta az ételt Kunszállásról, s maradt délutánra dajkának. 1975-ben kezdett el dolgozni dajkaként Törteli Istvánné. A körülmények is megváltoztak annyiban, hogy az ebéd szállítását felvállalta a tsz.

Óvodánk az 1989 –s évig Kunszállás község óvodájának tagóvodája volt.

1989. január 4-n Csáki Béla Előljáró átvette Makány Ferenc Tanácselnöktől Fülöpjakab község Alapító Levelét. E naptól kezdve Fülöpjakab önálló község néven szerepelt. Óvodáját a helyi iskola tagóvodájaként jegyezték.

Közben a csoportlétszámok egyre nőttek és egyre nehezebben fértünk el az egy csoportszobában.

1995. augusztus 19-n avattuk fel az óvoda jelenlegi épületét, amelyben két csoportszoba és új kiszolgáló helyiségek kaptak helyet. Az ünnepen díszvendégek voltak Lezsák Sándor és Kovács Dezsőné Klárika néni is. Lezsák Úr 50 000 Ft –t ajánlott fel játékvásárlásra, Klárika nénitől könyveket kaptunk. A Tisztelendő atya felszentelte az épületet. Sokan eljöttek e neves ünnepre, s így bensőségessé vált az óvoda átadó ünnepe.

A 2007-2008-s tanév változást hozott ismét. Gazdasági okok miatt a község az intézményeit közösen működteti Jakabszállásssal. Ez különösebb szakmai változást nem okoz az óvoda életében. Éltük mindennapjainkat a megszokott ritmusban, végeztük munkánkat továbbra magas színvonalon.

2013. Januárjában az iskolákat államosították. Óvodánk a jakabszállási óvoda tagóvodájává vált. Semmi olyan jellegű változást nem okozott ez, ami a működésünket zavarta volna. Ez az állapot 2013. június 30-ig állt fent.

2013. Július 1-től visszakerültünk Fülöpjakabra, önkormányzati fenntartás alá. E naptól önállóan működő intézmény lettünk. Óvodánk felvette a Fülöpjakabi Napsugár Óvoda nevet.

A 2013-14-es tanévet továbbra is két vegyes csoport működtetésével, négy óvodapedagógussal és két szakképesített dajkával kezdtük meg.

 

Az óvoda óvónői éves felosztásban: Dadusok:

1974-1975 Vass Istvánné Ilonka néni Szabó Józsefné Veronka

1975-1978 Kucsora Viktória Kovács Imréné

1978-1981 Tripolszki Imréné Törteli Istvánné Icu néni

1981-1984 Rácz Mária Bakró Lászlóné Marika

1983-tól Nagy Erika Steiner Istvánné Marika

1985-1987 Nagy Mária Oroszi Tiborné Aranka

1987-1989 Gáspárné Kovács Ildikó Steiner Istvánné Ildikó

1989-1991 Losonczi Judit Polyák Tiborné Ildikó

1991-1992 Bódis Lászlóné

1992-1994 Oroszi Tiborné

1994-1996 Lovas Jánosné

1995-től Bódis Lászlóné

1995-1997 Törteli Klára

1996-tól Zsibritáné Volenszki Csilla

1997-2006 Kőrösiné Juhász Judit

2006- 2008 Szalkai-Szabóné Pór Petra

2008-tól Szénási Rita

 

2. Hasznos információk:

Az óvoda neve: Fülöpjakabi Napsugár Óvoda

Címe: 6116 Fülöpjakab Alkotmány utca 20.

Fenntartó: Fülöpjakab község Önkormányzata

Címe: 6116 Fülöpjakab Alkotmány utca 1.

Az óvoda telefonszáma: 0670 93 18 770

E-mail címefjakabovoda@gmail.com

Az óvoda vezetője: Nagy Erika

Telefonszáma: 0670 93 18 771

 

3. Dokumentumok


Micimackó csoport

Óvodapedagógusok: Nagy Erika

Zsibritáné Volenszki Csilla

Dajka: Steiner Istvánné Ildikó

Gyermeklétszám 2016-17-es tanév: 13 fő gyermek

 

Manó csoport

Óvodapedagógusok: Cseri Rita

Dajka: Szabó Mária

Gyermeklétszám 2016-17-es tanév: 15 fő gyermek

Kiemelt hírek