FÜLÖPJAKABI POLGÁRŐR EGYESÜLET

   

Egyesületünk 1993-ban alakult 28 fővel, fő feladatunk a településen élők biztonságérzetének javítása.

Jelenleg 73 tagot számlálunk, a csoportok kellő intenzitással járőröznek a településen és a külterületen, változó időpontokban. Munkánkat térfigyelő kamerák is segítik.

Rendelkezünk a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött írásbeli együttműködési megállapodással, valamint tagja vagyunk az Országos Polgárőr Szövetségnek és a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének.

Részt veszünk a helyi civil szervezetek rendezvényeinek, illetve egyéb események biztosításában is.

Az egyesület célja:

A helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, az állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami, önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Rendkívüli veszélyhelyzetek esetében a védekezésben, a károk megelőzésében és elhárításában, a helyreállítás és az újjáépítés feladataiban való részvétel.

Az egyesület rendes tagja lehet:

Minden 18. életévét betöltött cselekvőképes, büntetlen előéletű, magyar állampolgár, vagy Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár. Az egyesület leendő tagjaként önként vállalja a polgárőr szolgálat ellátását és kötelezőnek ismeri el az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott Szolgálati és Etikai Szabályzatot, megismerte az egyesület alapszabályát, azt elfogadta és vállalta annak betartását, az egyesület ügyintéző és képviseleti szervével együttműködik, valamint fizeti a tagsági díjat. 

 

Elérhetőség:

https://www.facebook.com/fulopjakabipolgarorseg/

Székhely: 6116. Fülöpjakab, Alkotmány u. 1.

 

Bodor Sándor

elnök

 

 

Kiemelt hírek