Tanyagondnoki szolgálat Fülöpjakabon


1999. január 1-től működik a településen a tanyagondnoki szolgálat. Létrehozását indokolttá tette, hogy a település a külterületi népesség arányszámát tekintve Magyarország legtanyásabb települése, ahol a lakosság közel 65%-a külterületen él.

Önkormányzatunk 2003. decemberétől elindított egy újabb tanyagondnoki szolgálatot.

Feladatai:

-Elsősorban a külterületi rászoruló lakosság szociális alapellátása:

ebédszállítás

betegek orvoshoz szállítása

az orvos betegekhez történő szállítása

gyógyszer felíratása, kiváltása

élelmiszerek és egyéb cikkek bevásárlása

lakossági ügyek intézése (csekkek, számlák befizetése)

az idős, rászoruló emberek szállítása nyugdíjas klubba, templomba, temetőbe, tüdőszűrésre

rászoruló magányos emberek sorsának figyelemmel kísérése

felmerülő gondok, problémák jelzése az illetékeseknek

 

-Gyermekek sporteseményre, tanulmányi versenyre szállítása. Téli időben naponta ötven külterületi gyermek iskolába-, majd onnan haza szállítása.

-A községi rendezvények szervezésében, lebonyolításában részvétel.

 

Elérhetőség:

Dinnyés Imre: 70/459-33-35

Szabó Ferenc: 20/440-43-79

Kiemelt hírek