Szervezeti és Működési szabályzat

1. Általános rendelkezések

1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, és kiterjedési köre A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§- ban foglalt felhatalmazás alapján történik. A Szervezeti és Működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Célja: az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása.

A Fülöpjakabi Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési szabályzat letöltése >>>

Letölthető dokumentumok

doc
Szervezeti és Működési szabályzat
méret: 391.50 KB
Szervezeti és Működési szabályzat

Kiemelt hírek